Stała współpraca

Każdy z pakietów wyceniamy indywidualnie po audycie w firmie. Sugerujemy wtedy rozwiązania, które pomogą firmie w informatyzacji i rozwoju wraz z cenami i długością trwania abonamentu.

PAKIET

CO ZAWIERA PAKIET?

Podstawowy

 • zestaw fundament - zestaw dostępny dla każdego pakietu

 • reakcja na błąd krytyczny: 6h - rozumiany jako błąd uniemożliwiający pracę w systemie przez nas dostarczonym

 • reakcja na zgłoszenia: 24h - rozumiany jako maksymalny okres od zgłoszenia błędu do potwierdzenia jego przyjęcia i oszacowania czasu jego realizacji

Optymalny

 • zestaw fundament

 • integracja z istniejącymi systemami w firmie, jeśli taką możliwość daje dostawca oprogramowania

 • serwis analityczny - internetowy serwis analiz, w którym dostarczamy dowolne raporty

 • reakcja na błąd krytyczny: natychmiast

 • reakcja na zgłoszenia: 12h

Premium

 • zestaw fundament

 • integracja z istniejącymi systemami w firmie

 • serwis analityczny

 • kopie zapasowe, bieżąca optymalizacja

 • comiesięczne testowe przywracanie całości systemu wraz z raportem

 • możliwość stworzenia mechanizmu uczenia maszynowego np. do prognozowania zamówień czy dostaw - wg ustalonego harmonogramu

 • reakcja na błąd krytyczny: natychmiast

 • reakcja na zgłoszenia: 3h

Zestaw fundament:

– tworzenie nowego oprogramowania wg ustalonego harmonogramu
– opieka nad istniejącym oprogramowaniem
– tworzenie nowych funkcjonalności
– serwer bazodanowy, aplikacyjny i ich administracja
– konsultacje IT