Oferta abonamentowa

Każdy z pakietów wyceniamy indywidualnie po audycie w firmie. Sugerujemy wtedy rozwiązania, które pomogą firmie w informatyzacji i rozwoju wraz z cenami i długością trwania abonamentu.

Zestaw fundament:

– tworzenie nowego oprogramowania wg ustalonego harmonogramu
– opieka nad istniejącym oprogramowaniem – rozumiana jako kontakt z dostawcą oraz implementacje rozwiązań, które dostawca umożliwił
– tworzenie nowych funkcjonalności
– serwer bazodanowy, aplikacyjny
– konsultacje IT – pomoc i doradztwo w zakresie wyboru sprzętu